خطی مشی شرکت

خط مشی سیستم های  مدیریتی ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و کیفیت

شرکت تولیدی شیمیایی فرا شیمی شیراز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سود پرک در  کشور با رویکرد توسعه متوازن جهت کسب جایگاه شایسته در بازار داخلی و جهانی و تحقق اهداف سند چشم انداز از طریق ایجاد ارزش افزوده برای همه ذینفعان سازمان ، خود را ملزم به تلاش در محورهای ذیل می داند:

1.افزایش میزان تولید و دستیابی به تولید فراتر از ظرفیتهای اسمی شرکت

2.تولید محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مطلوب در راستای تامین رضایت مشتریان

3.تلاش در راستای پیشگیری و كنترل آلودگي محيط زيست، ناشي از فعاليت ها , محصول و فرآيندهاي شركت با تمرکز بر فرایندهای تولید پاک

4.افزايش رضايت مشتريان و سايرطرف هاي ذينفع.

5.پيشگيري از مصدوميت و بيماريها، ايمن سازي سيستم ها، نحوه انجام فعاليت ها به منظور كنترل و كاهش مخاطرات شغلي و عملياتي در كليه واحدها با رعايت قـوانيـن و مقـررات ايمني، بهداشت شغلي و زيست محيطـي مرتبط با فعاليت هاي شركت و رعايت استانداردهاي كيفيت محصول و حفظ و ارتقاء سلامت كاركنان و محافظت آنان در برابر مخاطرات ناشي از عوامل زيان آور.                                         

6.ایجاد و گسترش محیط کار ایمن و سالم با رویکردی پیشگیرانه

7.آموزش هاي مناسب و ايجاد انگيزه كاري در منابع انساني.

8.شناسایی و پیشگیری ریسک های فرآیندی، استفاده بهینه از فرصت های بهبود در پیشبرد اهداف سازمان.

9.ارتقا بهره وری انرژی با تاکید بر تخصیص منابع مورد نیاز، اقدامات پیشگیرانه، رعایت قوانین و تامین تجهیزات با کارایی انرژی مطلوب

10.توانمندسازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره وری

11.بهبود مداوم سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست، كيفيت و عملكرد آنها.

12.برقراري ارتباط و تعامل سازنده با كليه مراجع ذينفع بعنوان يك شهروند مسئول.

13.تلاش جهت حضور موفق در بازارهای  داخلی و بین المللی 

ما برای حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظام مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف، رعایت الزامات استانداردهای:

مدیریت کیفیت:ISO9001:2015 

مدیریت زیست محیطی: ISO14001:2015

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: ISO 45001:2018

را در دستور کار سازمان قرار داده و خود را متعهد به بهبود مستمر، بازنگری دوره ای سیستم های مدیریتی، رعایت کلیه تعهدات، قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.