برگ ایمنی سود پرک فراشیمی

                                                  

مشخصات ماده:                            pdf file

نام ماده:سود پرک (سدیم هیدروکسید)NaoH

نام متداول:سودسوزآور- کاستیک سودا- سودای قلیایی

خواص فیزیکی و شیمیایی:چگالی  2.13- دمای ذوب c˙318 - خلوص 98% -جرم ملکولی 39.9971 –

دمای جوشc ˙1388

خطرات مواجهه:

  • تحریک شدید تنفسی و نارسایی تنفسی را در پی دارد.
  • باعث سوختگی شدید چشم میشود.
  • در صورت بلعیدن باعث سوختگی لب و دهان و مری واسهال و استفراغ میشود.
  • تماس طولانی مدت با پوست پوست را دچار سوختگی میکند.

کمک های اولیه:

  • به فضای باز مراجعه کنید و هوای تازه تنفس کنید در صورت مشکل در تنفس از ماسک اکسیژن استفاده نمایید.
  • در حالی که پلک ها رو به بالاست چشم را به مدت 15 دقیقه با آب شستشو دهید و فورا به پزشک مراجعه کنید.
  • دهان مصدوم را شستشو دهید و به وی مقدار زیادی آب بخورانید هرگز او را وادار به استفراغ نکنید اگر استفراغ کرد او را به جلو خم کنید در صورت امکان پس از آب به فرد شیر دهید و دقت کنید فرد هوشیار باشد.
  • لباس ها و کفش ها را از تن خارج کنید و محل اسیب دیده را به مدت 15 دقیقه با آب و صابون شستشو دهید و فورا به پزشک مراجعه کنید.

عملکرد درهنگام آتش سوزی:

از عامل خاموش کننده مناسبی برای مهار آتش استفاده نمایید.هرگز از آب استفاده نکنید زیرا در صورت اضافه شدن آب به سود پرک حرارت قابل توجهی تولید میکند.ظرف حاوی سود پرک را با احتیاط از محل آتش سوزی دور کنید لباس حفاظتی و کلاه ایمنی و ماسک صورت بپوشید.

توجه:سود پرک در اثر حرارت ممکن است تجزیه شده و بخار سمی تولید کند.

عملکرد در هنگام پخش تصادفی:

قبل از ورود به فضای بسته آن را تهویه نمایید.

از ریختن سود پرک در آب راه فاضلاب و زیر زمین اجتناب کنید اگر میتوانید با احتیاط جریان آن را متوقف نمایید.

توسط بیل یا بیلچه آن را جمع آوری نمایید از تشکیل گرد و غبار در هوا جلوگیری کنید.

 حمل و نقل و انبارداری:

در کیسه های دو جداره و پلی پروپلین و پلی اتیلن با دوخت مناسب بسته بندی میشود.

کانتینر را با احتیاط حمل کنید و درون کانتینر را خشک و خنک با هوای مطبوع نگه دارید.هنگام جابه جایی مراقب باشید ماده با پوست و چشم و لباس تماس نداشته باشد بعد از اتمام کار دست و صورت را با آب شستشو دهید.

سود پرک را از موادغذایی - نوشیدنی-کودکان-غذای حیوانات دور نمایید.

ملاحضات زیست محیطی:

دور از رطوبت و دی اکسید کربن هوا و در ظروف سر بسته نگه داری شود.در صورت ریزش قابل جمع آوری  میباشد.

با اسیدها قابل خنثی سازی است.باعث افزایش قلیایی آب و خاک میشود در مقابل حرارت وآتش تجزیه شده و بخار سمی تولید میکند.

توجه:اگرآب یا اسید به سود پرک اضافه شود حرارت قابل توجهی تولید میکند بنابراین هنگام محلول ساختن آن؛ سودپرک را توسط میله همزن ثابت به اسید یا آب اضافه نمایید.

تجهیزات حفاظتی:

عینک ایمنی – روپوش حفاظتی با آستین بلند – ماسک مخصوص

 

                Instagram:farashimi_caustic_soda                                    Email:farashimi18772@yahoo.com

نظراتــــــ