آنالیز سود پرک فراشیمی

شرکت تولیدی شیمیایی فراشیمی شیراز مفتخر است که قابلیت تولید و عرضه سود پرک با بهترین کیفیت و قیمت به صنعت گران و تولیدکنندگان محترم را دارد.             pdf file

 

   CAUSTIC SODA FLAKES

CERTIFICATE OF ANALYSIS

 

98%+1

NAOH

10ppm max

FE

700ppm max

K2O

5ppm max

NI

30ppm max

FE2O3

4000ppm max

NA2CO3

200ppm max

NACL

15ppm max

SIO2

50ppm max

CHLORIDE

ND

MG

ND

HG

ND

HEAVY METALS

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

نام ماده و اسامی مشابه:سود پرک،سود سوزآور جامد،هیدروکسید سدیم،کاستیک سودا،NaoH

خلوص:98%،جامد پولکی سفید رنگ و بدون بو

وزن ملکولی 4000 گرم بر مول

نقطه ذوب:12 درجه سانتی گراد (محلول50%) و 318 درجه سانتی گراد (جامد/پرک)

نقطه جوش:140 درجه سانتی گراد (محلول 50%) و 1388 درجه سانتی گراد (جامد/پرک)

دانسیته نسبی:53/ 1درجه سانتی گراد (محلول 50%) و 13/2درجه سانتی گراد (جامد/پرک)

حلالیت درآب:111 گرم در100 میلی لیتر در دمای 20درجه سانتی گراد.

حلالیت در سایر مایعات:در اتانول،متانول و گلیسرول حل میگردد.

سود پرک در الکل ها حل میگردد ولی در استون و اتر حل نمیشود.

فشار بخار:5/1 میلی متر جیوه در دمای 20 درجه سانتی گراد (محلول 50 %)

غلظت یون هیدروژن:12 (محلول 05/0%)،13 (محلول 5/0 %)،14 (محلول 5%)

در صورت تماس با رطوبت هوا و دی اکسید کربن ترکیب میشود با اسیدها واکنش میدهد در صورت انحلال در آب با اسید گرمای زیادی تولید میکند. فاقد خطر آتش سوزی و انفجار میباشد.

 

 

نظراتــــــ