محصولاتـــــ

آب ژاول
آب ژاول

آب ژاول


سود پرک سود پرک

سود پرک

سود پرک فراشیمی با فرمول شیمیایی NaoH و نام های متداول سود کاستیک و سود سوزآور جامد به صو ...
سود مایع سود مایع

سود مایع

سود مایع ۵۰ درصد نوعی نمک قلیایی به رنگ سفید شفاف بدون بو و روشن میباشد که مصرف بالایی در ...
اسیدنیتریک اسیدنیتریک

اسیدنیتریک

اسیدنیتریک
اوره صنعتی و کشاورزی اوره صنعتی و کشاورزی

اوره صنعتی و کشاورزی

اوره یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی (NH2)2CO میباشد.این ترکیب بی رنگ بی بو و نسبتا" غیر سم ...
اسیدکلریدریک اسیدکلریدریک

اسیدکلریدریک

اسیدکلریدریک با خلوص بالا
آب ژاول آب ژاول

آب ژاول

فروش آب ژاول